Om ons volleybalseizoen in alle veiligheid te kunnen blijven vervolgen hebben we samen met met Sport Vlaanderen, Volley Vlaanderen en de gemeente Huldenberg de volgende richtlijnen samengesteld (update 14/10/2020):

Algemeen

 • Max 12 spelers + trainer/coach worden toegelaten per volleybal terrein (advies Volley Vlaanderen)
 • Er mag niet met contact gesport worden,1,5 m afstand dient bewaard te worden
 • voor jeugdploegen (-18j) is 1 supporter/speler toegalaten
 • Registratieplicht voor iedere deelnemer aan eender welke aangeboden activiteit van Smash Neerijse (ook supporters en begeleiders).

 

Richtlijnen voor spelers

 • Het is niet de bedoeling om op eigen houtje sportactiviteiten op te starten in een openbare ruimte. Dit gebeurt steeds in overleg met de lokale overheid en de club. De lokale overheid bepaalt zelf of zij de infrastructuur openstellen
 • Je vermijdt fysiek contact tussen ploegmaats.
 • Heb je koorts (38 °C) of ben je ziek? Blijf thuis!
 • Hoest en nies in je elleboog, papieren zakdoekjes neem je in een afgesloten zakje mee naar huis.
 • Was en desinfecteer je handen en onderarmen voor en na de training.
 • Je raakt jouw gezicht zo weinig mogelijk aan. 
 • Je arriveert net voor het aanvangsuur op de accommodatie. Ben je te vroeg? Dan wacht je best buiten aan de ingang van de accommodatie. De trainer pikt je op bij het afgesproken verzamelpunt.
 • Registreer je voor de deelname aan de activiteit of bij aankomst op de accomodatie.
 • Bij thuiskomst neem je een grondige douche.
 • Alle kleren worden gewassen als je thuis bent.
 • Word je gebracht door iemand van je gezin? Alleen jij stapt uit.
 • Beperk het toiletbezoek tot een absoluut minimum op de locatie.
 • Gebruik enkel het aangeboden en gedesinfecteerd materiaal.
 • Je geeft geen eigen materiaal door aan elkaar.
 • Je raakt het net en de palen niet aan.
 • Je gebruikt enkel ballen die de club of accommodatie aanbiedt.
 • Breng zelf een flesje desinfecterende gel mee.
 • na de activiteit verlaat je de zaal langs de aangewezen uitgangen.

 

Richtlijnen voor ouders

 • Hou je kind ten allen tijde thuis als het zich, of een familielid, niet 100 % in orde voelt.
 • Informeer je kind nogmaals over de algemene veiligheids- en hygiënemaatregelen voor die aan de sportactiviteit deelneemt.
 • Je hebt als ouder geen toegang tot als toeschouwer, tenzij dat in een specifiek geval noodzakelijk is.
 • Als je kind zich niet zelf kan registreren ter plaatse, doe dit dan voor je naar de activiteit vertrekt
 • Geef je kind een eigen gevulde drinkbus mee.
 • Flessen en water delen is op dit moment uit de boze en wordt ten stelligste afgeraden.
 • Is je kind of een familie lid positief, contacteer onze Corona coach : Vanessa Sterckx (via Twizzit chat)

 

Alle informatie en veel gestelde vragen over het Coronavirus vind je terug op info-coronavirus.be.