Update 14/01/2023

Inleiding

Mensen maken overal onderlinge afspraken: in het gezin, op school of op het werk, en dus ook in de sportclub. Zonder degelijke afspraken vervallen we al snel in chaos. Deze afspraken of regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet zo wat wel en wat niet kan.  We hebben deze afspraken/regels samengesteld zodat iedereen binnen de club weet hoe hij/zij zich moet gedragen en wat we van elkaar mogen verwachten. Volleybal is een ploegsport en een ploegsport vraagt verantwoordelijkheid van iedereen, zowel binnen als buiten het veld. Deze regels zullen daar zeker positief toe bijdragen. Spelen bij Smash Neerijse betekent dat je hiermee instemt en dat je je eraan houdt.

Uitgangspunten

 1. Lid zijn van Smash Neerijse is meer dan alleen volleyballen. Ieder lid van de club levert een extra bijdrage in welke vorm dan ook, ieder volgens zijn eigen mogelijkheden.
 2. Leden van Smash Neerijse tonen respect voor medespelers, vrijwilligers van de club, tegenstanders, scheidsrechters en supporters ongeacht hun herkomst, huidskleur, geaardheid, geslacht, godsdienstige overtuiging, levenswijze, enz….
 3. De ouderen van de club, de trainers en de ouders vormen een voorbeeldfunctie voor de jongeren.
 4. Pesten, bedreigingen en intimiderend gedrag zoals vloeken en schelden t.o.v. andere personen worden door de club niet getolereerd.

 • TOP Sportclub:
  In samenwerking met de Volley Vlaanderen, Sport Vlaanderen, SVS, VTS (Vlaamse Trainersschool),… werkt onze club mee aan de campagne “Time-out tegen pesten”. Deze campagne informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsektor om actief aan een pestvrije omgeving te werken.  
 • Pesten? Geen denken aan!
  • Laat anderen meedoen en sluit niemand uit, geef extra aandacht aan nieuwelingen (sociaal).
  • Verspreid geen roddels of geruchten, ook niet online (sociaal/cyberpesten).
  • Respecteer de privacy van jezelf en anderen en verspreid nooit ongevraagd foto’s of persoonlijke informatie zonder toestemming, ook niet online (sociaal/cyberpesten).
  • Neem de smartphone niet mee in de kleedkamers of laat hem in de sporttas (cyberpesten).
  • Doe niets online wat je ook niet in “real life” zou doen (cyberpesten).
  • Spreek een volwassene aan als jij of iemand anders slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag.
 • Gezondheid en ethiek:
  • Wat is een API?
   Een onafhankelijk aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Deze persoon draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

   Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen?
   Voel je je mentaal of fysiek misbruikt?
   Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?
   PRAAT ER OVER!

  • Aanspreekpunt/vertrouwenspersoon :

 1. Leden van Smash Neerijse behandelen materiaal, velden en gebouwen met respect.