Smash Neerijse is aangesloten bij SPORTA en verzekerd via de volgende polis:

Een (sport)ongeval gehad?

 • Download hier het ongeval aangifteformulier
 • Vul het formulier zo volledig mogelijk in
 • Laat het Geneeskundig getuigschrift (Blad 2) invullen door de geneesheer
 • Bezorg al deze gegevens (binnen de 8 dagen) aan de clubverantwoordelijke, hij zal op basis hiervan de online aangifte doen bij Ethias. 
 • Sporta zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment ontvang je van Sporta een bevestigingsmail met dossiernummer van Ethias en de verder te doorlopen stappen. 
 • Zodra de bevestigingsmail aangekomen is, kan je het geneeskundig getuigschrift
  • opsturen naar: Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
  • mailen naar schadebeheer@ethias.be
   • vermeld zeker je dossiernummer!
 • Bezit Ethias het geneeskundiggetuigschrift, dan bezorgt Ethias je een brief/mail met het dossiernummer , een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
 • Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis,... naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op.
 • Het slachtoffer stuur vervolgens de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer.
 • Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Meer (technische) info m.b.t. de verzekering van Sporta vind je hier.