(DRAFT) Taak en verantwoordelijkheid

De taak van een sportclub als Smash Neerijse bestaat niet enkel uit het aanbieden van trainingen en organiseren van competitie voor verschillende leeftijdscategorieën. De club heeft niet enkel een verantwoordelijkheid naar de kinderen, trainers en ouders toe, maar zeker ook naar de samenleving toe. Als club zijn wij ons hiervan bewust en wij proberen op al deze vlakken actie te ondernemen en onze verantwoordelijkheid als club op te nemen. Ten opzichte van de kinderen/leden streven wij naar een verantwoorde opleiding olv geschoolde trainers met de bedoeling elk kind/lid op zijn niveau uit te dagen en binnen zijn/haar mogelijkheden sportief te ontwikkelen. Bijdragen tot een sportieve levenswijze waarin fair play, het ervaren van spelvreugde in het sporten/spelen samen met anderen staat hierbij centraal.

Begeleiding van de spelers

Naar de ouders toe maken wij ons sterk dat elk kind op een doordachte, verantwoorde manier met de volleybalsport kennis leert maken. Zoals reeds gezegd staat de ontwikkeling van het kind binnen zijn/haar mogelijkheden centraal, wat wil zeggen dat het uitgangspunt voor elke beslissing met betrekking op de sportieve ontwikkeling steeds genomen wordt vanuit de gedachte wat het best is voor het kind.