(DRAFT) Taak en verantwoordelijkheid

De taak van een sportclub als Smash Neerijse bestaat niet enkel uit het aanbieden van trainingen en organiseren van competitie voor verschillende leeftijdscategorieën. De club heeft niet enkel een verantwoordelijkheid naar de kinderen, trainers en ouders toe, maar zeker ook naar de samenleving toe. Als club zijn wij ons hiervan bewust en wij proberen op al deze vlakken actie te ondernemen en onze verantwoordelijkheid als club op te nemen. Ten opzichte van de kinderen/leden streven wij naar een verantwoorde opleiding olv geschoolde trainers met de bedoeling elk kind/lid op zijn niveau uit te dagen en binnen zijn/haar mogelijkheden sportief te ontwikkelen. Bijdragen tot een sportieve levenswijze waarin fair play, het ervaren van spelvreugde in het sporten/spelen samen met anderen staat hierbij centraal.

Begeleiding van de spelers

Naar de ouders toe maken wij ons sterk dat elk kind op een doordachte, verantwoorde manier met de volleybalsport kennis leert maken. Zoals reeds gezegd staat de ontwikkeling van het kind binnen zijn/haar mogelijkheden centraal, wat wil zeggen dat het uitgangspunt voor elke beslissing met betrekking op de sportieve ontwikkeling steeds genomen wordt vanuit de gedachte wat het best is voor het kind.


Volleybal is geen individuele sport, maar een groepssport. Naast het kind als persoonlijkheid willen we er naar streven dat binnen de club elke ploeg samenho­righeid uit­straalt.

Begeleiding van de trainers

Alle trainers worden actief vanuit de club begeleid in het voorbereiden en geven van de trainingen. Hiervoor worden trainingen op regelmatige basis bijgewoond door de jeugdcoördinator (Initiator in de volleybal) die nadien de training bespreekt en tips geeft op vlak van didactiek, omgang met kinderen, voorbereiding... Ook het bijwonen van wedstrijden hoort tot zijn taken.

Smash Neerijse beschikt momenteel over 3 aspirant-initiators en 3 initiators in de volleybal. De andere trainers beschikken over een jaren lange ervaring in eigen en andere clubs. Jaarlijks probeert Smash Neerijse eveneens eigen jeugdspelers aan te moedigen en op te leiden tot (assistent) jeugdtrainer. Onze trainers worden aangemoedigd VTS-opleidingen te volgen waarbij er gestreefd wordt naar zoveel mogelijk trainers met minimum een initiator-diploma. Het volgen van clinics wordt vanuit de club aangemoedigd, het is ook de club die informatie hieromtrent verspreid onder de trainers. Per seizoen is één bijscholing/ (VIS) clinic per trainer een minimum.

Ook coachen is een belangrijke taak van de trainer. In de mate van het mogelijke is de trainer van de ploeg ook de coach. We waken erover dat dit gebeurt vanuit een positieve benadering van de kinderen waarbij het resultaat ondergeschikt is aan het plezier. Een competitieve geest blijft noodzakelijk.

Toekomst

Wij streven, en de laatste jaren zijn we daar ook in geslaagd, naar minstens één jongens- en één meisjesploeg in elke jeugdreeks. Voor een kleine club als Smash Neerijse is dit een hele prestatie waar wij terecht fier op zijn, deze prestatie is er gekomen dankzij de gedrevenheid van heel wat vrijwilligers, ouders en bestuursleden.

Door organisatie van onze Volley Stuif-in, acties tijdens de Oogstfeesten in Huldenberg, volley@school (i.s.m. VVB) zullen we trachten de instroom van jeugd te vergroten. Toch zullen we er blijven over waken een mooi evenwicht te vrijwaren tussen het aantal (geschoolde) begeleiders en de jeugdspelers.

Voor het eerst in jaren zullen we aantreden met een U19 meisjes ploeg, zij zullen het pad effenen naar het ontstaan van onze nieuwe damesploeg.

Bijkomend doel, naast het jeugdvolleybal, is het versterken van de doorstroom en de uitbouw van onze recreatieteams: “d’ Anciens” (competitie de Vriendschap), een dames recreatieploeg ontstaan uit een kern van ‘oud’-jeugdspelers en de meest recente aanwinst “Balleke Smash” waar het de bedoeling is om één keer per week sportief plezier te beleven. Zij zijn een gezonde, evenwichtige mix tussen oud-volleybalspelers en spelers die nog nooit volley hebben gespeeld. Het doel is elkaar al spelende volleybal aan te leren.